Povinně volitelné předměty pro školní rok 21/22

Vážení rodiče,

zvolte prosím povinně volitelný předmět pro následující školní rok. Výuka bude realizována dle rozvrhu - v jednohodinových blocích 1x týdně, nebo dvouhodinových blocích 1x za 14 dní. Časy v rezervačním systému neodpovídají skutečným hodinám výuky. Výuka bude probíhat nejčastěji v odpoledním bloku ve čtvrtek.